Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ont faim från svenska till franska

Annons
ontmal
Annons
illamal
Annons
Annons
Annons

Översätt ont faim till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018