Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ordna upp, fixa från svenska till franska

Översätt ordna upp, fixa till andra språk