Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta organis�� par, organis��e par från svenska till franska

ipar

Översätt organis�� par, organis��e par till andra språk