Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta på samma plats, på just den platsen från svenska till franska

Översätt på samma plats, på just den platsen till andra språk