Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta på 1800-talet från svenska till franska

Annons
omdans
idans
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt på 1800-talet till andra språk