Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta på Champs-Élysées från svenska till franska

aux

Översätt på Champs-Élysées till andra språk