Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta på dåligt humör från svenska till franska

illamal

Översätt på dåligt humör till andra språk