Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta på ett ondskefullt sätt från svenska till franska

Översätt på ett ondskefullt sätt till andra språk