Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta på ett positivt sätt från svenska till franska

Översätt på ett positivt sätt till andra språk