Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta på gatan från svenska till franska

omdans
idans

Översätt på gatan till andra språk