Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta på högstadiet från svenska till franska

Annons
Annons

Översätt på högstadiet till andra språk