Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta på universitetet från svenska till franska

Annons

Översätt på universitetet till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018