Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta på vägen från svenska till franska

Annons
vidpour
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt på vägen till andra språk