Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta pådrivare, ledare från svenska till franska

Översätt pådrivare, ledare till andra språk