Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta p�� 1980-talet från svenska till franska

idans
omdans

Översätt p�� 1980-talet till andra språk