Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta p�� esplanaden från svenska till franska

sur
omsur

Översätt p�� esplanaden till andra språk