Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta par från franska till svenska

Annons
pari
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt par till andra språk