Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta parle-moi från franska till svenska

Annons
moijag
Annons
moimig
Annons
Annons
Annons

Översätt parle-moi till andra språk