Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta parler, parlait, a parlé från svenska till franska

Översätt parler, parlait, a parlé till andra språk