Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta partir en voyage från franska till svenska

Annons
Annons
defrån
Annons
etoch
Annons
Annons

Översätt partir en voyage till andra språk