Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta partir en voyage från franska till svenska

defrån
etoch

Översätt partir en voyage till andra språk