Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta passer à l'action från svenska till franska

Översätt passer à l\'action till andra språk