Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta passer l'aspirateur från svenska till franska

Översätt passer l\'aspirateur till andra språk