Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta passer sur l'antenne från svenska till franska

sur
omsur

Översätt passer sur l\'antenne till andra språk