Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta passer un coup de fil från franska till svenska

Översätt passer un coup de fil till andra språk