Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta permettez-moi från svenska till franska

jagmoi
migmoi

Översätt permettez-moi till andra språk