Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta petit ami (m) från svenska till franska

vänami

Översätt petit ami (m) till andra språk