Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta petit chou från svenska till franska

sonfils

Översätt petit chou till andra språk