Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta petit-fils, petite-fille, petits-enfants från franska till svenska

filsson

Översätt petit-fils, petite-fille, petits-enfants till andra språk