Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta peu från franska till svenska

Annons
Annons
Annons
där
Annons
där
ydär
Annons

Översätt peu till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018