Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta peu importe från svenska till franska

somqui
somque

Översätt peu importe till andra språk