Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta pique (m) från svenska till franska

vidpour

Översätt pique (m) till andra språk