Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta plante (f) från svenska till franska

hara

Översätt plante (f) till andra språk