Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta planter ses dents från franska till svenska

sessina
sesvi

Översätt planter ses dents till andra språk