Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta plocka ogräs från svenska till franska

Översätt plocka ogräs till andra språk