Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta poser un lapin à quelqun från svenska till franska

tillà

Översätt poser un lapin à quelqun till andra språk