Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta pour la mémorisation från svenska till franska

vidpour

Översätt pour la mémorisation till andra språk