Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta pour la m��morisation från svenska till franska

vidpour

Översätt pour la m��morisation till andra språk