Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta pour la premi��re fois de sa vie från svenska till franska

vidpour
livvie

Översätt pour la premi��re fois de sa vie till andra språk