Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta près d'ici från svenska till franska

härici
hitici

Översätt près d\'ici till andra språk