Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta préféré, préférée från svenska till franska

minmon

Översätt préféré, préférée till andra språk