Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta préféré, préférée, favori, favorite från franska till svenska

monmin

Översätt préféré, préférée, favori, favorite till andra språk