Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta pr������venant, attentionn������ från svenska till franska

Översätt pr������venant, attentionn������ till andra språk