Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta pr��venant, attentionn�� från svenska till franska

Översätt pr��venant, attentionn�� till andra språk