Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta pressat oxkött i burk från svenska till franska

Översätt pressat oxkött i burk till andra språk