Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta prick klockan nio från svenska till franska

nioneuf
nyneuf
sexsix

Översätt prick klockan nio till andra språk