Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta prick klockan sex från svenska till franska

sexsix
femcinq

Översätt prick klockan sex till andra språk