Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta privat sfär från svenska till franska

privat?

Översätt privat sfär till andra språk