Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta procent från svenska till franska

vidpour
100cent

Översätt procent till andra språk