Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta punkt slut från svenska till franska

slutfin
tillà

Översätt punkt slut till andra språk