Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta qu´est-ce que tu veux dire från franska till svenska

Översätt qu´est-ce que tu veux dire till andra språk